College van Orgeladviseurs Nederland

College van Orgel-adviseurs Nederland

Contact

Secretariaat CvON
Rijnlaan 154 bis
3522 BW Utrecht
e-mail: info@cvon.nl 

Aart van Beek

De Omloop 9
7707 DX Balkbrug
tel.: 0523 - 658 388
mobiel: 06 - 53 25 22 49

e-mail: avboa19@gmail.com

 

Aart van Beek studeerde orgel en kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Adriaan Engels en Adriaan C. Schuurman. Vervolgens studeerde hij theorie der muziek aan het Stedelijk Conservatorium te Zwolle o.l.v. Wim Brandse. Hij volgde diverse cursussen betreffende de Italiaanse orgelliteratuur bij prof. L.F.Tagliavini in Haarlem, Pistoia en Bologna. In 1972 won hij de koraalprijs bij het Nationaal Orgel Improvisatie Concours te Bolsward.

 

Van 1965 tot 1969 was hij organist van de Oude Kerk te Voorburg. Sinds 1972 is hij organist van de Waalse Kerk in Zwolle Vanaf 1969 was hij werkzaam bij diverse muziekscholen in Overijssel. Sinds 1976 is hij docent aan het conservatorium van Zwolle, dat thans deel uitmaakt van de Hogeschool ArtEZ. Aan dit instituut geeft hij o.a. les in de vakken orgelbouw en koraalspel.

 

Van 1974 tot 1979 was hij adviseur in het kader van de Orgelcommissie der Nederlandse Hervormde Kerk en van 1979 tot en met 2003, als gecommitteerde voor orgelzaken, in dienst van de Nederlandse Hervormde Kerk aan genoemde commissie toegevoegd. Sinds 2004 is hij actief als zelfstandig orgeladviseur.

 

Meer dan 700 voorlopige adviezen werden door hem voor de Orgelcommissie der Nederlandse Hervormde Kerk opgesteld. Circa 130 orgelprojecten van zeer uiteenlopende aard werden door hem als adviseur begeleid. Enkele daarvan zijn:

 

• De bouw van een balustradeorgel in de Dorpskerk van Wezep (1982)

• De restauratie van het Schnitger-Hinszorgel in het Pelstergasthuis te Groningen (voltooid 1991)

• De reconstructie van het orgel in de Janskerk te Maastricht (1992) en de restauratie van het Königorgel in de Waalse Kerk te Breda (1992)

• De restauratie van het door J. van Loo gebouwde orgel in de Hervormde Kerk van Dedemsvaart (1996)

• De restauratie van het in 1881 door L. van Dam & Zn gebouwde orgel in de Lambertuskerk van Raamsdonk (2004)

© College van Orgeladviseurs Nederland 2021