College van Orgeladviseurs Nederland

College van Orgel-adviseurs Nederland

Contact

Secretariaat CvON
Rijnlaan 154 bis
3522 BW Utrecht
e-mail: info@cvon.nl 

Cees van der Poel

Kapelstraat 33
1211 LX Hilversum
mobiel: 06 - 10 86 41 24‬

e-mail: ctvanderpoel@kpnmail.nl

 

Cees van der Poel studeerde orgel bij Jan van Stokkum (Bussum), Albert de Klerk (Haarlem) en aan het Sweelinck Conservatorium (Amsterdam) bij Hans van Nieuwkoop en Jacques van Oortmerssen (diploma's Docerend en Uitvoerend Musicus). In Amsterdam behaalde hij ook het Praktijkdiploma Kerkmuziek. Daarnaast volgde hij een pianostudie aan het Maastrichts Conservatorium bij Frédéric Meinders en Joop Celis (Docerend Musicus).

 

Sinds 2004 is hij als redacteur orgelbouw verbonden aan het blad Het Orgel. In november 2006 behaalde hij het diploma voor orgeladviseur onder auspiciën van de Katholieke Klokken- en Orgelraad. Vanaf 2007 treedt hij op als adviseur namens de KKOR en de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk in Nederland. Van der Poel bekleedt bestuursfuncties bij de Stichting Landelijke Opleiding tot Orgeladviseur, de Stichting Utrechts Orgelarchief Maarten Albert Vente en de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel.

 

Hij treedt op als solist, begeleider en in ensembleverband. Als dirigent is hij verbonden aan kamerkoor Akkoord in Hilversum.

© College van Orgeladviseurs Nederland 2021