College van Orgeladviseurs Nederland

College van Orgel-adviseurs Nederland

Contact

Secretariaat CvON
Rijnlaan 154 bis
3522 BW Utrecht
e-mail: info@cvon.nl 

Jaap Jan Steensma

Rijnlaan 154 bis
3522 BW Utrecht
tel.: 06 - 34 77 26 93
e-mail: jaapjan@orgeladvies.nl
website: www.orgeladvies.nl 

bestuursfunctie CvON: secretaris

 

Jaap Jan Steensma is organist van de Universiteit Utrecht, de OLV Onbevlekt Ontvangen te Hilversum en (als assistant) de Holy Trinity Anglican Church van Utrecht. Daarnaast speelt hij regelmatig basso continuo of ‘groot orgel’ in vocale en/of instrumentale concerten.

 

Sinds het cum laude afronden van zijn adviseursopleiding (LOTO) werkt Jaap Jan als gecertificeerd adviseur. Hij is gelieerd aan de Commissie Orgelzaken van de PKN en lid van het College van Orgeladviseurs Nederland. Op het gebied van orgeladvies werkt hij intensief samen met oud-mentor en inmiddels-collega Peter van Dijk.

 

Als docent Historical Documentation and Performance Practice is Jaap Jan sinds enige jaren verbonden aan de Oude Muziek-afdeling van de HKU-Utrechts Conservatorium en in 2014 mocht hij meewerken aan de inhoudelijke en artistieke vormgeving van de derde editie van het Bachfestival Dordrecht.

 

Tijdens zijn studie was Jaap Jan bestuurslid van studievereniging Hucbald (muziekwetenschap, Utrecht) en gaf hij rondleidingen in Museum Speelklok. Jaap Jan werkte mee aan de digitalisering van het orgelarchief  van de Utrechtse orgeldeskundige Lambert Erné. Ook had hij zitting in de forumcommissie van de KVNM en sinds 2013 is hij bestuurslid van het Gregoriaans Koor Utrecht.

© College van Orgeladviseurs Nederland 2021