College van Orgeladviseurs Nederland

College van Orgel-adviseurs Nederland

Contact

Secretariaat CvON
Rijnlaan 154 bis
3522 BW Utrecht
e-mail: info@cvon.nl 

Rogér van Dijk

Kerkstraat 66
6987 AD Giesbeek
tel.: 0313-437948

e-mail: rajvandijk@planet.nl
 

Rogér van Dijk (Tegelen 1970) studeerde muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na het voltooien van zijn studie doorliep hij een stage bij de orgelmaker Pels & Van Leeuwen. Sindsdien verricht hij freelance orgel- en archiefonderzoek. Van 1997 tot 2009 maakte hij deel uit van de redactie van het Orgel, het tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Organistenvereniging. Verder was hij van 1998 tot 2010 werkzaam bij het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst. Daarnaast is hij bestuurslid van de Stichting Nederlandse Orgelmonografieën. In de door deze stichting geïnitieerde serie orgelmonografieën publiceerde hij onder meer over het koororgel van de Grote of Sint-Laurenskerk te Alkmaar, de orgels van de Nieuwe Kerk te Amsterdam en het oude orgel van de Nicolaikerk te Utrecht.

 

Sinds 2000 is hij als orgeladviseur werkzaam voor de Katholieke Klokken- en Orgelraad (KKOR). In die hoedanigheid was hij betrokken bij diverse overplaatsingen, restauraties en reconstructies van orgels. Tot de belangrijkste daarvan behoorden de restauratie van het Van Hirtum-orgel te Hilvarenbeek; de restauratie/reconstructie van het Robustelly-orgel in de Caroluskapel te Roermond (met Marcel Verheggen); de restauratie van het Heyneman/Van Hirtum-orgel te Esch; de restauratie van het Assendelft-orgel te Sittard; de reconstructie van het Ibach-orgel te Bergen op Zoom en de restauratie van het Ibach-orgel in de Broederenkerk van Deventer.

 

Van 1996 tot 2016 was hij bespeler van het Friedrich Meyer-orgel van de Sint-Josephkerk te Utrecht.

© College van Orgeladviseurs Nederland 2021