College van Orgeladviseurs Nederland

College van Orgel-adviseurs Nederland

Contact

Secretariaat CvON
Rijnlaan 154 bis
3522 BW Utrecht
e-mail: info@cvon.nl 

Ton van Eck

Koningin Wilhelminalaan 532
2274 BM Voorburg

tel.: 070 - 383 98 42

e-mail: aamjveck@gmail.com 
bestuursfunctie CvON: penningmeester

 

Ton van Eck behaalde het diploma Uitvoerend Musicus met aantekening voor improvisatie aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam (docent Bernard Bartelink). Tevens studeerde hij van 1972 t/m 1975 bij Marie-Claire Alain te Parijs. Sinds 1 december 1999 is hij titulair-organist van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem.

 

Hij was prijswinnaar/finalist op internationale improvisatieconcoursen te Chartres, Haarlem en Rennes, en behoorde driemaal tot de prijswinnaars op het César Franckconcours te Haarlem. Voor zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur ontving hij verschillende malen een onderscheiding van de Société Academique des Arts, Sciences et Lettres.

 

Sedert 1967 concerteert hij regelmatig en verzorgt hij radio-opnamen in Nederland en vrijwel alle Europese landen en Noord- en Zuid-Amerika. Ook wordt Van Eck internationaal regelmatig uitgenodigd als jurylid, voor het geven van adviezen, cursussen en lezingen en als gastdocent aan conservatoria en universiteiten.

 

Vanaf 1979 is hij werkzaam als adviseur namens de Katholieke Klokken- en Orgelraad en heeft hij inmiddels de bouw en, in samenwerking met de adviseurs van de RACM, de restauratie van verschillende historische orgels begeleid waaronder recentelijk instrumenten van Adema te Nes a/d Amstel en de St. Werenfriduskerk te Workum, van Maarschalkerweerd in de St. Jozefkathedraal te Groningen en de HH. Cyriacus en Franciscuskerk te Hoorn, van Mitterreither in de Lodewijkskerk te Leiden (samen met J.A.M.K. Laus), van Van Nistelrooij te Handel (samen met Drs. R.A.J. van Dijk), van Smits in De Duif te Amsterdam en van Vollebregt te St. Anthonis en Ouderkerk aan de Amstel.

 

Ton van Eck verzorgde talrijke publicaties waaronder vele orgelmonografieën en artikelen in internationale vaktijdschriften over orgelbouw, orgelhistorie, uitvoeringspraktijk en componisten. Daarnaast organiseerde hij internationale symposia rond Charles Tournemire (1989) en de orgelkunst rond 1900 (1991). Bij dit laatste vestigde hij voor het eerst in ons land, op grote schaal de aandacht op de historische waarde van de vroege pneumatiek. Ook verzorgde hij de uitgave van de bundel Abraham zien (1984) en van het boek L'Orgue à tuyaux (1986) van Pierre Veerkamp (beide in samenwerking met drs. V.H.M. Timmer), welke laatste publicatie internationaal lof oogstte. Tevens was hij eindredacteur van het boek Orgelkunst rond 1900 (1995, tezamen met Herman de Kler) en van Gratia Discipulorum, het liber amicorum dat Marie-Claire Alain in 1996 van haar oud-leerlingen kreeg aangeboden. Daarnaast verzorgde hij tweederde van de tekst van het Nederlandstalige handboek over de r.k. orgelkunst Van Satans Fluytencast tot Vox angelica (2003).

© College van Orgeladviseurs Nederland 2021